Sverige

Maris svenska förlag är Albert Bonniers Förlag.

Titlar:

Den du inte ser
Den inre kretsen
I denna stilla natt
Den döende dandyn
Den inre kretsen
I denna ljuva sommartid
Den mörka ängeln
Den dubbla tystnaden
Den farliga leken
Det fjärde offret
Den sista akten