Maris böcker sålda till tre ytterligare länder

Mari Jungstedts böcker har sålts till tre nya länder och kommer snart finnas tillgängliga för läsare i Estland, Ukraina och Grekland. Hennes böcker har med detta översatts till tjugo språk.